Klub Rasy - procedury - československý vlčiák / czechoslovakian wolfdog / československý vlčák / wilczak czechosłowacki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub Rasy - procedury

Info
Klub Rasy wilczaka czechosłowackiego - procedury

Na stronach ZKwP można znaleźć:
Kluby Ras (Komisje Zarządu Głównego ZKwP) http://www.zkwp.pl/zg/index.php/index.php?n=klu1, oraz 
Kluby Ras (z władzami wybieralnymi) http://www.zkwp.pl/zg/index.php/index.php?n=klu2
Znajdziemy tam również regulaminy. http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_klubu_rasy.pdf

Wszyscy podniecają się powstaniem Klubu, już się mówi czego to taki Klub sobie nie załatwi i czego to nie zaoferuje swoim przyszłym członkom. No cóż ja postaram się tutaj w przystępny sposób wyjaśnić na czym to wszystko polega od początku do końca.

Powstaje idea, a grupa ludzi zbiera się w tzw. Grupę inicjatywną, której zadaniem jest prowadzenie agitacji na rzecz powstającego nowego Klubu rasy. Niby wszystkim by się wydawało, że taka grupka nie ma nic do roboty i nie ma nic bardziej mylnego.
Te osoby są odpowiedzialne za sformułowanie założeń przyszłego Klubu, opracowanie statutu, wzoru deklaracji, reprezentanta przed ZKwP, a to dopiero połowa pracy jaką muszą wykonać. Więc zaczynamy od założeń,czyli co taki Klub mógłby zaoferować przyszłym członkom i niestety nie można wypisywać tutaj fantazji, bo na wszystko jest potrzebna aprobata ZKwP. Oczywiście statut przyszłego Klubu musi być po pierwsze zgodny z regulaminem, jak również zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Grupa inicjatywna przedstawia założenia przyszłego Klubu wraz z jego statutem, zatwierdzonym przez ZKwP.

Kolejnym krokiem jest opracowanie deklaracji członkowskiej i o ile nie wymuszają tego, żadne wymogi ZKwP, to i tak muszą one spełniać pewne wymogi formalne, by mogły zostać w późniejszym terminie poddane weryfikacji.

Opracowanie deklaracji na, której powinny znaleźć się pełne dane osobowe kandydata, numer rejestrowy oddziału ZKwP, chęć przystąpienia do Klubu, akceptująca założenia ramowe oraz statut jak i zgoda na administrowanie danymi osobowymi przez GI.

Więc mamy już założenia, statut i deklarację, oraz wstępna aprobatę ZKwP i możemy przystępować do zbierania deklaracji członkowskich czyli inaczej mówiąc agitować i przekonywać innych właścicieli czy Hodowców, że założenia jakie zostały ustalone są słuszne.

Oczywiście nadmienię, że nikt nie ma przymusu wstępować do jakiegokolwiek Klubu rasy w Polsce.
Zebranie deklaracji to tak naprawdę formalność, a samo wyrażenie woli do niczego nas nie obliguje.

Przedstawiciel GI składa wniosek o powołanie Klubu ( z władzami wybieralnymi, lub w strukturach ZKwP ), wraz z deklaracjami wyrażającymi wolę członków ( minimum 100 ), wstępnie zaakceptowanym statutem i założeniami do ZG ZKwP.

Na tym kończy się pierwszy etap, ale nie kończy się rola GI. ZG ZKwP przystępuje do weryfikacji złożonych deklaracji członkowskich pod względem formalnym, oraz opłaconej składki członkowskiej w ZKwP za wszystkie lata. Taka procedura trwa kilka miesięcy, ale może też i trwać kilka lat, a składki trzeba płacić. No, ale załóżmy hipotetycznie, że wszystko pod względem formalnym się zgadza, mamy minimum 100 zgodnych deklaracji i ZG wydaje decyzję o powołaniu Klubu rasy oczywiście z władzami wybieralnymi.

Zgoda na powołanie Klubu zostaje opublikowana w czasopiśmie „ PIES „

Wtedy GI ma 4 miesiące na zorganizowanie zebrania wyborczego, zebranie składki członkowskiej od wszystkich członków i tak naprawdę w tym momencie zaczyna się jazda.

GI musi zwołać walne zgromadzenie czyli zebrać wszystkich ( 100% ) członków, którzy muszą być obecni na zebraniu wyborczym.

GI proponuje klucz wyboru delegatów, który musi wcześniej już zostać zaakceptowany przez ZKwP, a nie jest to nic innego jak odpowiednie paragrafy zawarte w statucie Klubu, zgodne ze statutem ZKwP. Cała procedura wyborcza musi być oparta na statucie ZKwP i być z nim zgodna.

Zarząd Klubu musi w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia Klubu zebrać ustaloną wcześniej składkę członkowską od co najmniej 100 członków i przekazać do ZG ZKwP pełne sprawozdanie finansowe.

Opłacenie składki w klubie nie zwalnia członka z konieczności opłacenia składki na rzecz ZKwP.

Teoretycznie od tego momentu, jeśli oczywiście całość procedur została zachowana i jest zgodna ze statutem ZKwP możemy się cieszyć,że Klub rasy został zatwierdzony.

Oczywiście to nie powód do dumy, bo Klub podlega co rocznemu pełnemu sprawozdaniu finansowemu i w przypadku braku opłacania składki w ZKwP przez członków, gdy ich liczba spadnie poniżej 100 osób zostaje automatycznie rozwiązany. Innymi słowy taki Klub musi się sam utrzymać z własnych składek i sam finansować, bo nie może prowadzić, żadnej działalności. Tym sposobem doszliśmy do bardzo ważnej kwestii czyli kosztów. Zakładamy, że zbieramy składki od 100 członków w wysokości 50 zł co w sumie daje nam kwotę 5000 zł na całoroczną działalność.

Oczywiście pozostaje jeszcze pytanie kto sfinansuje zebranie wyborcze, które może trwać nawet i kilka dni, wiązać się z zapewnieniem odpowiedniej Sali konferencyjnej, noclegów, ciepłych i zimnych napoi czy posiłków, nie wspominając już o kosztach dojazdu, no ale to tylko taki szczegół. Przecież teoretycznie na takim zebraniu nic nie trzeba będzie robić, poza ………. Wszystko jest szczegółowo opisane w regulaminie.
Więc mamy już nasz upragniony Klub, mamy całe 5 tysięcy złotych więc możemy szaleć i tutaj zobaczymy co w takim razie możemy.

Oczywiście w pierwszej kolejności zorganizować wystawę klubową,która ma rangę zwykłej wystawy krajowej o ile dostaniemy na to zgodę ZKwP , a taką wystawę należy zaplanować z dwuletnim wyprzedzeniem, by mogła się ona znaleźć w spisie wystaw. Oczywiście będziemy musieli zapłacić wynagrodzenie sędziemu,asystentom, którego sobie zaprosimy, dokonać zwrotu kosztów dojazdu, opłacić wynajęcie miejsca gdzie wystawę zorganizujemy, jak i zapłacić odpowiednią sumę do ZKwP.

No patrząc na ogrom psów będących na wystawach to z całą pewnością możemy założyć, że na taką wystawę ściągniemy co najmniej 30 psów, by koszty nam się zwróciły, a wszystko przez to, że pozyskamy dobrego sponsora i nagrody będą atrakcyjne, bo małe CWC może nie wystarczyć.
No oczywiście co jeszcze możemy to wydawać w formie periodyku biuletyn klubowy, który jest finansowany z funduszy klubowych. No ale przecież mamy bardzo dużo kasy, a wszyscy swoją pracę chętnie wykonują charytatywnie na rzecz Klubu, zwłaszcza tą finansowo księgową.

Oczywiście możemy również sobie składać odpowiednie wnioski do ZG ZKwP i zazwyczaj kończy się to na tym, że tylko sobie składamy i składamy,bo liczyć na zatwierdzenie czegokolwiek nie możemy. Przypominam, że członkostwo w klubie nie jest obowiązkowe, a jego brak nie wyklucza bycia członkiem ZKwP,więc w przypadku kiedy  Klub ustali sobie obowiązkowe badania HD dla swoich członków, to takie badania nie będą obowiązkowe dla pozostałych osób , które w Klubie nie będą zrzeszone. Niestety w takim układzie mamy bardzo marne szanse, aby Klub wymógł na ZKwP wprowadzenie obowiązkowego badania dla wszystkich członków związku.

Oczywiście możemy sobie również jako Klub podejmować uchwały i np. zatwierdzić nazwę rasy, ale musimy się liczyć z tym, że one również muszą być zgodne z przepisami ZKwP.

No więc powołać Klub teoretycznie jest prosto, teoretycznie prosto jest go utrzymać i zastanawia jedynie fakt dlaczego jest ich w Polsce tak mało. 

To jest link do dodatkowych wymogów hodowlanych ustalonych przez ZKwP. http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/zalacznik_10_-_dodatkowe_wymogi_hodowlane.pdf

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego