Czeskie uprawnienia hodowlane - československý vlčiák / czechoslovakian wolfdog / československý vlčák / wilczak czechosłowacki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czeskie uprawnienia hodowlane

Info
Warunki uzyskania uprawnień Hodowlanych w Czechach.

W Czechach warunki chowu psów rasy Ceskoslovensky Vlcak ustala Klub Rasy, który jest autonomiczny. Oczywiście można hodować psy tej rasy nie będąc członkiem Klubu, ale każdy musi spełnić takie same warunki,które ustalone zostają przez Klub Rasy CsV.

Od 2015 roku jest to obowiązkowa bonitacja, badanie HD,ED, Profil DNA

Zatem nikt, zarówno osoba będąca członkiem Klubu, jak i ta która do Klubu należeć nie chce nie ma obowiązku jeździć z psem na wystawy, ani spełniać żadnych innych warunków koniecznych do uzyskania wpisu na karcie bonitacyjnej „ chovna/chovny „ poza wymienionymi powyżej.

Zatem Bonitacja w Czechach jest ostatnim ogniwem potrzebnym do uzyskania uprawnień hodowlanych w tym kraju. Samo wykonanie badań DNA,prześwietleń HD i ED nie uprawnia nikogo do nadania uprawnień hodowlanych. Właśnie ta karta bonitacyjna posiada odpowiednią rubrykę w której wpisuje się oznaczenie „ chovna/chovny „ i przydziela psa do odpowiedniej grupy hodowlanej. Każdy właściciel zarówno będący członkiem Klubu, jak i nie musi przy bonitacji przedstawić badanie DNA, prześwietlenia HD,ED i na tej podstawie na karcie nadaje się uprawnienia hodowlane.
Co więcej każdy właściciel taką bonitację może wykonać tylko raz i nie ma to znaczenia czy zostanie ona zrobiona w Czechach czy na Słowacji, bo pomiędzy oboma Klubami została zawarta umowa o wzajemnym uznawaniu dokumentów.  Oczywiście w przypadku, kiedy mamy podejrzenia, że bonitacja została wykonana niewłaściwie, możemy złożyć protest, albo przy bonitacji wystąpić z wnioskiem o jej odroczenie, bo np. nasz pies nie dał się pomierzyć itd. Oczywiście można również wystąpić z wnioskiem do Klubu o wyrażenie zgody na powtórzenie bonitacji.

Polak może sobie zrobić Bonitację w Czechach czy na Słowacji oficjalną, lub dla zabawy w Polsce, ale wtedy trzeba uważać by w Komisji bonitacyjnej nie zasiadały osoby nie mające do tego uprawnień, bo można dostać wypisany DRUK czeskiej karty bonitacyjnej z nadanymi uprawnieniami hodowlanymi i własnoręcznym podpisem, który jest mniej wart niż papier toaletowy. 3:)

Każda osoba z Polski, która spełni warunki hodowlane nałożone na Hodowców przez Klub Rasy CR, zostanie członkiem tego Klubu i zrobi dla samca bonitację, zostaje automatycznie wpisana na listę czeskich reproduktorów. Jakie daje to korzyści czy wady to nie ten temat. Zarówno samiec, czy suka, która ma zrobiony profil DNA, prześwietlenia HD,ED i przejdzie pomyślnie bonitację otrzymuje czeskie uprawnienia hodowlane. W dobie wspólnej europy i migracji za pracą zawsze może się zdarzyć, że możemy nagle zamieszkać w Czechach i nie będzie to oznaczało, że suka staje się niehodowlana, bo posiada czeskie uprawnienia. Więc nie trzeba lecieć na Hawaje gdzie rasa jest nadal nie uznana, wystarczy pojechać do Czech czy na Słowację po rzetelną ocenę psa. Swoją drogą Brazylii też nie polecam.

Bonitacja to nic innego jak ocena hodowlana psa i jego zgodności ze wzorcem. To na tej podstawie otrzymuje się ocenę P1, P3, P5, P14 w Czechach czy na Słowacji. ( doskonała zgodność ze wzorcem, bardzo dobra zgodność ze wzorcem, dobra ocena zgodności ze wzorcem, niedostateczna ocena zgodności ze wzorcem - pies niehodowlany ) Dokonuje się na niej pomiarów psa, sprawdza jego zachowanie względem obcych i pozoranta. Całość zarówno cechy eksterieru jak i Behawioru wpływają na ogólną ocenę przydatności psa do dalszego chowu. Oczywiście dane z bonitacji jak najbardziej służą do statystycznej oceny populacji i tutaj polecam biuletyny wydawane zarówno przez czeski czy słowacki Klub Rasy. Niestety takiej oceny nie oferuje Wam litewska bonitacja, tam jest tylko mierzenie i nie wiem czy do celów statystycznych, bo te dane nigdzie potem nie są ze sobą zestawiane czy publikowane. 

Zarówno Czesi jak i Słowacy posiadają własny wzór karty bonitacyjnej. Czesi zmienili swój stary wzór, ale zapewne powodem tego nie były żadne wojny,a fałszerstwa, bo oba wzory zawierają te same dane. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego