Siam Crown cz.3 - československý vlčiák / czechoslovakian wolfdog / československý vlčák / wilczak czechosłowacki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Siam Crown cz.3

Info
Siam Crown - Szkolenie wilczaka czechosłowackiego część 3.

Grzegorz Stelmachowski – nie do użytku komercyjnego

Szkolenie Wilczaka czechosłowackiego cz. 3

To jest kontynuacją naszych wcześniejszych opracowań  w temacie  wstępnych obserwacji w pracy z wilczakami czechosłowackimi (CsV). Ten dokument nie wyczerpuje całej natury, ale ma na celu dostarczenie dodatkowego opracowania na bazie naszych doświadczeń. Nie będziemy powtarzać tego co jest zawarte w początkowym materiale, lecz przedstawimy zbiór niepotwierdzonych obserwacji.
Jesteśmy przede wszystkim Hodowlą zajmującą się szkoleniem psów sportowych, szkolimy w sporcie IPO, KNPV i niektórych dyscyplinach sportu agility. Pracujemy przede wszystkim z owczarkami belgijskimi Malinois i owczarkami holenderskimi .
Przeprowadziliśmy eksperymentalny program z CsV, z powodu chęci poznania rasy i jej potencjału szkoleniowego, gdyż czuliśmy, że jest to obszar, który nie został zbadany w sposób bardzo systematyczny. CsV jest stosunkowo młodą rasą, a informacje na temat szkoleń, metod szkoleniowych i ich wyników nie są bardzo obszerne. W odróżnieniu od wielu innych ras psów pracujących nie ma też jasno określonej linii pracującej w tej rasie.


Minęły już dwa lata odkąd zaczęliśmy pierwsze próby treningów, gdzie wykorzystywaliśmy różne metody szkoleniowe u psów od okresu szczenięcego do cztero letnich osobników.  Na początku odniesiemy się do tego co zaobserwowaliśmy u szczeniaków i młodych psów.


Nieśmiałość

Jedną z kwestii, obaw i ciekawości było dla nas pytanie, czy nieśmiałość jaką zaobserwowaliśmy u kilku dorosłych osobników, ( te przybyły do nas jako dorosłe ) była uwarunkowana genetycznie, a na ile brakiem socjalizacji.
Wierzymy, że jest jakaś genetyczna skłonność do nieśmiałości, możemy również stwierdzić, że występuje ona również w przypadku braku socjalizacji. Chociaż można powiedzieć, że tak jest w przypadku wielu ras psów, uważamy jednak, że w rasie CsV bojaźliwość jest  bardziej ekstremalna.

Pracowaliśmy z 4 szczeniętami urodzonymi tu w Tajlandii po bardzo nieśmiałej matce (która przybyła tu jako osobnik nieuspołeczniony dorosły), 3 psy, które przybyły w wieku około 8 tygodni życia, i 3 które przybyły mając mniej niż 6 miesięcy życia.
Wszystkie z tych psów zostały poddane szerokiemu zakresowi socjalizacji. Obejmowało ono spędzanie dużej ilości czasu w domu, kontakty z dużą ilością ludzi, przebywanie psów w wielu różnych miejscach, kontakt z hałasem, przeszkodami i innymi obiektami, takimi jak schody i zwiększenia spacerów.  Dzięki takiej bazie socjalizacji, żaden z psów z jakimi pracowaliśmy nie przejawiał znaczącego stopnia nieśmiałości wobec osób lub nowych sytuacjach. Z tych 10 psów, tylko jeden wykazywał niewielką tendencję w kierunku ostrożności do nowych  sytuacji, ale przezwyciężył swój początkowy niepokój  dość szybko. Ważne jest, aby pamiętać, że jak w każdej rasie, ale jeszcze bardziej u CsV, które są bardzo wrażliwe, należy unikać nagradzania próbując uspokoić psa w momencie kiedy okazuje strach. Nagrody mogą tylko  wzmocnić  strach i należy ich unikać.


Fazy Rozwoju

Nasze doświadczenie z rasą CsV jest z pewnością bardziej ograniczone niż u wielu innych, ale możemy stwierdzić, że wydają się występować , trzy różne fazy rozwoju behawioralnego.
Pierwsza faza to, co my nazywamy fazą rozwoju szczeniaka / osobowości. Trwa ona do około 6 miesiąca życia. Podstawy kształtowania charakteru wydają się  w tym wieku zakańczać. Co rozumiemy przez to, że jest to okres socjalizacji pierwotnej. Przy prawidłowym procesie socjalizacji zachowanie psa jest dobre, ale bez niej masz nieśmiałego zwierzaka. Przy CsV, które widzieliśmy, a nie zostały one odpowiednio uspołecznione, wydaje się to bardzo trudne do cofnięcia, takie psy będą mogły przebywać w środowisku rodzinnym, gdzie zażyłość doprowadzi do kontaktu, ale będą one zawsze nieśmiałe i ostrożne jeśli znajdą się poza swoim środowiskiem.  Etap szczenięcy cechuje się dużą aktywnością do zabawy, w tym zabaw z piłką czy szarpakami. Zainteresowanie piłeczkami, szarpakami  i podobnymi zabawkami wydaje się zmniejszać znacznie po tym wieku u większości CsV, chociaż mamy jednego z Litwy, który nadal wykazuje duże zainteresowanie piłkami w wieku 14 miesięcy.
Powinniśmy dodatkowo powiedzieć, że  nie ma pierwotnego instynktu aportowania w tej rasie.


Pomiędzy wiekiem 6 miesięcy i gdzieś do 15 nawet 24 miesięcy jest okres nieletniości czyli czas poszukiwań i dojrzewania. Jeśli ktoś rozważa posiadanie CsV to powinien być świadomy, że pierwsze 15 miesięcy może być burzliwe i mogą w nim wystąpić znaczne zniszczenia własnego majątku bez uzyskania odpowiednich środków ostrożności. Ogólnie rzecz biorąc to co uważamy za okres szczenięcy i charakterystyczne tutaj zachowania w tej rasie trwają znacznie dłużej niż u innych ras pracujących z jakimi jesteśmy zaznajomieni.


Ostatnią fazą będzie już okres uzyskania dorosłości. Psy tej rasy zaczynają już wykazywać spokojniejsze usposobienie, znacznie lepiej rozumieją zasady i wyznaczone granice. W tym wieku są one znacznie łatwiejsze w prowadzeniu i zajęciu.
Nie jest to konieczne w przypadku, gdy ktoś zamierza zapewnić szkolenie w posłuszeństwie lub agility. Takie szkolenia należy rozpocząć w dość młodym wieku, by utrwalić rutynę i utrzymać zainteresowanie.


Szkolenie

W szkoleniu stwierdziliśmy, że popęd jedzenia i  w konsekwencji nagroda są najlepszą metodą, aby utrzymać zainteresowanie. CSV bardzo szybko się nudzą z powtarzalnego szkolenia, jedzenie pomaga tutaj utrzymać zainteresowanie. Połączenie tutaj szkolenia klikierowego okazało się bardzo skuteczne. Do tej pory osiem CSV pomyślnie ukończyło egzaminy IPO BH, a dwa przeszły szkolenie IPO na śladzie.
Eksperymentujemy z wieloma różnymi rodzajami metod szkolenia i dyscyplin szkoleniowych.  Staraliśmy się ocenić zainteresowanie i praktyczność CSV w pracy na obronie, posłuszeństwie, śladzie i agility. Wszystkie rodzaje szkoleń z CSV były prowadzone na tzw. pozytywnym szkoleniu, gdyż nie jest to rasa, która podejmie silniejsze korekty.

Obrona


Mówiąc najprościej nie jest praktyczne by ta rasa psów była wdrażana w tego typu szkoleniach. Jest to możliwe aby nauczyć je jak to zrobić, podstawy pracy gryzienia, jednak nie wykazują one pozytywnego popędu agresji i będą gryźć tylko w defensywie. Dla ludzi chcących zająć się obroną sportową jest to naszym zdaniem ślepa uliczka dla tej rasy. Warto jednak zwrócić uwagę  co następuje. CsV ma bardzo silny instynkt stadny i aktywnie będzie bronić terytorium swojego stada. Gdy CsV jest częścią stada z innymi psami, albo rodziny, jeśli widzi, że stado lub jego członkowie są zagrożeni, będzie działać pozytywnie  i zaatakuje "agresora". Zaobserwowaliśmy to przy wielu okazjach. Czytaliśmy wiele razy, że początkowe wprowadzenie wspomnianych CsV w Armii czechosłowackiej jako patrolu granicznego odbywało się w grupach. To teraz ma więcej sensu, gdyż z zachowań behawioralnych, które obserwowaliśmy skłaniamy się wspierać pogląd, że grupa, stado będzie aktywnie napierać na cel, gdy pojedynczy osobnik tego nie zrobi. Warunkowe szkolenie na podstawie popędu łupu umożliwiłyby rozwinięcie się i wzmocnienie tego zachowania. Nie jest to jednak ani praktyczne czy wskazane do ochrony osobistej lub domu. Wierzymy jednak , że CSV w środowisku domowym posiada pewne naturalne skłonności do ochrony właściciela, jeśli występuje silna więź z właścicielem.


Posłuszeństwo

W szkoleniu posłuszeństwa rasa nie znajduje się w górnej półce psów pracujących, gdyż ma słabe chęci do aportowania. One mogą być tego nauczone pod warunkiem dzielenia ćwiczeń na małe części. Mamy tutaj dobre sukcesy, ale to nie jest naturalny popęd. Ponadto nie lubią bardzo powtarzalności ćwiczeń i nudzą się znacznie szybciej niż psy innych ras pracujących. Oprócz tego CsV jest o wiele bardziej niezależne i jeśli nie będzie zainteresowane to po prostu wyłączy się. Pochylnie, podstawowe posłuszeństwo, skoki i przywołanie są dość dobre i nie trudne w szkoleniu. Musi istnieć jak już wcześniej zaobserwowano konieczność otrzymania nagrody, bo inaczej CsV będzie się szybciej nudził. Szybkość reakcji jest zależna od posiadanego skupienia, a także więzi. Ta rasa psów ma tendencję do bardzo silnego wiązania się z opiekunem, właścicielem, rodziną, dużo mocniej niż większość ras, a wynika to z naszego doświadczenia. Będzie w znacznie większym zakresie wykonywać określone zadania, co wynika z więzi, a nie tylko nagrody.


Tropienie i Przeszukiwanie terenu

Tropienie i przeszukiwanie terenu są obszarem gdzie CsV wyraźnie przodują.  Pracujemy dużo z  owczarkami holenderskimi i belgijskimi i oba są bardzo dobre w pracy na śladzie czy wykrywaniu zapachów. CsV wykazują wrodzony lepszy zmysł węchu  niż którakolwiek z poprzednich ras. Sportowe tropienie nie jest czymś naturalnym dla CsV, zależy od stopnia  zdyscyplinowania( wyszkolenia).
W IPO gdzie układanie śladu na ziemi jest normą, CsV pracuje na połączeniu zapachu z powietrza i ziemi, oczywiście może być przeszkolony do pójścia dolnym śladem na ziemi i oznaczenia obiektów, ale takie szkolenie trwa znacznie dłużej niż u Malinois.
Do celów odnalezienia konkretnego obiektu lub osoby, CsV naturalnie wykorzystuje połączenie zapachów z powietrza i ziemi.  Doskonale rozumieją o co chodzi i są w stanie bardzo skutecznie przeprowadzić to ćwiczenie i wydają się cieszyć z tego typu pracy. Nie próbowaliśmy żadnej konkretnej pracy z wyselekcjonowaniem zapachów, więc nie możemy się wypowiedzieć na temat przydatności rasy do wykrywania bomb czy narkotyków. Jednakże biorąc pod uwagę wrodzone zdolności węchowe jest rozsądnie sądzić, ze przy odpowiednim treningu spełniały by one swoją rolę. Znowu będzie to kwestia motywacji i utrzymania zainteresowania, które miały kluczowe znaczenie w szkoleniu. W przypadku niektórych rodzajów prac węchowych, naturalna tendencja CsV ( nie szczekanie )  może być bardzo przydatna. Przy objęciu szkoleniem Csv, należy pamiętać by uczestniczyły w nim inne osoby. CsV w odróżnieniu do innych ras psów nie zawsze lubi zmiany osób prowadzących. Przy oddelegowaniu do takich prac jak poszukiwanie czy pomoc trzeba mieć to na uwadze. W aktywnej działalności zawodowej służb publicznych czy wojska, utrzymuje się tendencja do zmiany kadry co kilka lat. Poza nielicznymi przypadkami jakie zaobserwowaliśmy nie jest to praktyczne rozwiązanie dla tej rasy psów. 


Skakanie

Wielu właścicieli CsV zapewne to potwierdzi, że są one urodzonymi skoczkami. Potwierdziliśmy to wiele razy, jak łatwo pokonują ogrodzenia ( wydostają się z kojca), gdy właściciele myślą, że one nadal pozostają w środku.  
W szkoleniu agility sprawiają wrażenie pojętnych, uczą się dość szybko i traktują to jak zabawę. Nie są tak łatwe/zwinne w szkoleniu jak psy mniejszych ras, ale na ogół można je przyuczyć  i znowu przy użyciu pokarmu jako nagrody, uczą się ćwiczeń dość szybko, zwłaszcza skoków. CsV cechują się o wiele większym stopniem zapamiętywania niż inne rasy i ich rzeczywista zdolność do zapamiętywania ćwiczeń jest dość dobra.


Znaczenie socjalizacji

Nasze doświadczenia w szkoleniu CsV i poziom sukcesów był bezpośrednio związane z wczesnym procesem socjalizacji. Mieliśmy dwie samice, które przybyły jako dorosłe bez socjalizacji. Okazały się one bardzo trudne do szkolenia poza bardzo podstawowym posłuszeństwem, i nie byliśmy w stanie przezwyciężyć nieśmiałości, poza prostym przebywaniem w środowisku domowym. Jest to ważne, aby o tym pamiętać, jeśli myślisz o nabyciu dorosłego psa tej rasy. One bardzo różnią się od większości innych ras. Pracowaliśmy z kilkoma rasami psów pracujących nieuspołecznionych w wieku dorosłym i okazało się, że to może być korygowane w czasie, to jednak nie było możliwe z psami tej rasy.


Przeglądając wiele for internetowych na temat rasy, nadal można się spotkać z błędnymi przekonaniami na temat charakteru, zachowań, umiejętności czy szkolenia tych psów. Mamy nadzieję, że te krótkie podsumowanie, które jest kontynuacją naszych wcześniejszych opracowań, pomorze rzucić nieco inne światło na CsV.  Liczebność z jaką pracowaliśmy, a było to 16 sztuk nie jest wystarczająca by wyciągnąć ostateczne wnioski na temat tej rasy, a w rzeczywistości może różnić się od doświadczeń innych. Mamy jednak nadzieję, że będą to przydatne wskazówki, które pomogą zrozumieć rasę i jej potencjał szkoleniowy.


Jestem w posiadaniu zgody na tłumaczenie, publikację i niekomercyjne wykorzystanie publikacji.
Kopiowanie i powielanie w celach komercyjnych zabronione.

Copyright Siam Crown Kennel

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego