Etolog i behawiorysta - československý vlčiák / czechoslovakian wolfdog / československý vlčák / wilczak czechosłowacki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Etolog i behawiorysta

Info
Etolog i behawiorysta w odniesieniu do innych metod wychowawczych.

Dzisiejsze zagadnienia etologii i behawioryzmu ulegają znacznej modyfikacji na przestrzeni lat wypierając po woli stare i często nieetyczne metody wychowania. Jednak tego, co zostało tak silnie zakorzenione w nas ludziach nie da się już tak łatwo wyplenić. Nasze podejście do psa, jako do istoty żyjącej, myślącej i czującej musi uleć całkowitej deformacji. Nie możemy traktować zwierzęcia jak narzędzia czy przedmiotu oczekując w zamian bezgranicznej miłości. Wiele osób zajmujących się tak popularnym behawioryzmem uczy nas innego spojrzenia na zwierzęta. Wręcz nakazuje nam uczenia się zachowania zwierząt i na tej podstawie dobierania pozytywnych metod wychowawczych. Ukierunkowuje nas na zagadnienia psychiki psa, przez co nasza komunikacja staje się łatwiejsza i bardziej wymowna. Profesjonaliści z tej dziedziny nie mają większych problemów z poznaniem psychiki zwierzęcia ze względu na jej nieskomplikowaną złożoność świadomości. Nie jest dla nich większym problemem odróżnienie zachowań dziedzicznych i nabytych jak też odpowiednie ich ukierunkowywanie. 
Zwierzęta w naturze działają na podstawie instynktu, jednak zwierzęta domowe zostały przez człowieka praktycznie go pozbawione. Nacisk i prawidłowe ukierunkowanie doprowadzi do szerszego rozwinięcia np. instynktu łowieckiego i lepszego jego wykorzystania w ułożeniu psa. Jednak opiera się to na podstawowym kierunku, że my zwierze ukierunkowujemy w jego rozwoju poprzez pewne bodźce pozytywne wykluczając wszystkie bodźce negatywne. Behawioryści metody wychowawcze dobierają bezpośrednio do psychiki psa i uwarunkowań jego właścicieli. Nie jest to do końca tak, że dana metoda sprawdzi się u każdego psa. Zupełnie inaczej będziemy prowadzić psa, który odczuwa zwiększone łaknienie na pokarm, a zupełnie inaczej takiego, który tego łaknienia praktycznie nie ma. Dużą role odgrywają tutaj też uwarunkowania psychiczne i stres, jakiemu dany zwierzak jest poddany w tym momencie. Odpowiednią metodę nagradzania jak i zmianę ukierunkowania w myśleniu psa zawsze dobierane są indywidualnie i wynikają ze złożonej kombinacji czynników zewnętrznych. Pies doskonale wie, kiedy coś mu się opłaca, a kiedy nie. Dlatego naszą rola jest go w odpowiedni sposób tego nauczyć i dać mu na tyle wystarczające bodźce zewnętrzne, aby nie musiał wybierać tego, czego on sam w zasadzie nie chce.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego